ՇԹԿՀ ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ

Դիմորդի աշխատավայր
Գրանցում
Էքստրանետ
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել

ՇԹԿՀ Միջադեպերի ընթացք

Ճարտարապետահատակագծային հանձնարարություն
Շինարարության թույլտվություն
Քանդման թույլտվություն
Ընդունման հանձնաժողով
Շահագործման թույլտվություն
Վերագոտեւորում
Թղթային դիմում
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել

ՇԹԿՀ Ադմինիստրացիա

Տեղադրում եւ կարգավորումների ուղեցույցը
Օգտագործողի կառավարում
Տարրեր ինտերֆեյսի
Ձեւեր
Ցանց
Պրոֆիլը
Կայքի քարտեզ
Գործընթացներ
Փորձնական աուդիտ
Միջադեպեր
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել
Վիդեո բեռնել

Ի՞նչ է շինարարական էլեկտրոնային թույլտվությունների կառավարման համակարգը

Շինարարական էլեկտրոնային թույլտվությունների տրամադրման համակարգը` ինտրանետ համակարգ է, որի միջոցով հնարավորություն է ընձեռվում իրականացնել կառուցապատման թույլտվությունների (նախագծման թույլտվություն, շինարարության (քանդման) թույլտվություն, ավարտական ակտ կա(նախագծման թույլտվություն, շինարարության (քանդման) թույլտվություն, ավարտական ակտ կամ շահագործման թույլտվություն) մ շահագործման թույլտվություն) տրամադրման ամբողջ գործընթացը և տվյալներ փոխանակել գործընթացի բոլոր մասնակիցների միջև:

Քայլ 1. Անձնական գրասենյակի (account) ստեղծում (գրանցում և ակտիվացում)

Էլեկտրոնային համակարգում գրանցման համար անհրաժեշտ է մուտքագրել անձնական տվյալները՝ օգտատիրոջ անունը (login), անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն և ստեղծել գաղտնաբառ:
Գրանցումից հետո Ձեր էլեկտրոնային հասցեին կուղարկվի անձնական գրասենյակի ստեղծումը հաստատող և համապատասխան հղում պարունակող նամակ:
Յուրաքանչյուր անգամ անձնական գրասենյակ մուտք գործելու համար կպահանջվի մուտքագրել Օգտատիրոջ անունը և գաղտնաբառը:

Քայլ 2. Ի՞նչպես դիմել կառուցապատման թույլտվություն ստանալու համար

Oգտատերը համապատասխան կառուցապատման թույլտվություն ստանալու համար` մուտք է գործում անձնական գրասենյակ, սեղմում «Նոր դիմում» կոճակը և ընտրում անհրաժեշտ թույլտվության ձևը:

Քայլ 3. Ինչպե՞ս հետևել դիմումի ընթացքին

Օգտատերը` մուտք գործելով անձնական գրասենյակ, համակարգի կողմից տրված հսկիչ համարի (oրինակ՝ AA04)  միջոցով կարող է հետևել իր դիմումի ընթացքին (ընթացիկ փուլ, օրերի քանակ և այլն): Դիմումի հաստատման և հաջորդ փուլ անցնելու մասին hամակարգը ծանուցում է Օգտատիրոջը` իր կողմից նախընտրած ծանուցումների ստացման տարբերակով: